BẢNG GIÁ FILM CÁCH NHIỆT & KHUYẾN MÃI THÁNG 04/2020