Sản Phẩm Nội Bật

BÀI VIẾT NỔI BẬT

CLASSIS FILM VIỆT NAM

Quá trình thành lập và phát triển Vào thời điểm 2002 – 2003, nghành window films bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam. Là những người may mắn, có cơ hội tham gia nghiên cứu và kinh doanh từ giai đoạn đầu. NCN AUTO chúng

3M VIỆT NAM

3M Việt Nam- 25 năm phát triển bền vững từ những sản phẩm ứng dụng cao Thành lập vào năm 1994 chỉ với 5, 6 nhân viên, Công ty TNHH 3M Việt Nam nay đã có hơn 200 nhân viên làm việc ở 2 văn

LLUMAR VIỆT NAM

Năm 2005, xu hướng sử dụng phim cách nhiệt để giảm sự tác động tiêu cực của ánh nắng mặt trời với xe ôtô bắt đầu được biết đến, Công ty TNHH Phim Năm Sao (Tên giao dịch: Five Star Film Company Limited) đã được thành lập với mục